Dary pro organizaciVelmi děkujeme všem za nabízenou finanční i materiální pomoc. Vaší nabídky si velmi vážíme, dary je možné zasílat na náš účet vedený u Komerční banky Havlíčkův Brod č. 2765710257/0100. Uzavřeme s vámi darovací smlouvu na účelový dar - na zajištění provozu organizace v souvislosti s nákazou koronavirem. Smlouva bude uzavřena po zaslání vašich údajů (jméno, bydliště, příp. název organizace, sídlo a IČ) ve prospěch zřizovatele. 

Vzory darovacích smluv jsou uloženy v záložce O nás - Dary a dárci. Ještě jednou všem děkujeme!!!


Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 395
b) Průměrně
  
 235
c) Ne, informací je nedostatek
  
 266

Vyhledat v textu

28. 7. Viktor

Zítra: Marta