Domov v Břevnici získal ocenění od České alzheimerovské společnosti



Na konci měsíce června získal Domov se zvláštním režimem v Břevnici certifikát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost zařízením, která poskytují kvalitní péči lidem se syndromem demence. Jsme teprve druhým zařízením v Kraji Vysočina, které tento certifikát obdrželo. Domov byl pro tento certifikát hodnocen v několika oblastech, a to např. zdravotní péče, spolupráce s rodinou, bezpečnost obyvatel, výživa a hydratace obyvatel, první dojem při vstupu do zařízení, důstojnost obyvatel, individualizovaná péče, aktivity obyvatel, počet a kvalifikace personálu, architektonické řešení a vybavení zařízení apod. Součástí hodnocení je v neposlední řadě i tzv. grandmother´s test, při kterém si sami auditoři odpovídají na otázku: "Dali byste do tohoto zařízení svoji maminku nebo babičku?" Na tuto otázku jsme dostali od všech auditorek kladnou odpověď a velmi si toho vážíme. 


Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 273
b) Průměrně
  
 143
c) Ne, informací je nedostatek
  
 165

Vyhledat v textu

30. 9. Jeroným

Zítra: Igor