Hodnocení kvality služebDomov pro seniory Havlíčkův Brod provedl v závěru roku 2011 mezi klienty, jejich osobami blízkými i mezi zaměstnanci rozsáhlé dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na zjišťování spokojenosti s poskytováním sociálních služeb, na naplňování poslání organizace, jejích cílů a zásad. Z tohoto šetření vyplynulo, že klienti i jejich příbuzní jsou většinou velmi spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb, s bydlením, stravováním a zajištěním zdravotní i přímé péče. Klienti i zaměstnanci v šetření vyslovili názor, že organizace dostatečně naplňuje svoje poslání, cíle i zásady a objevilo se zde i množství podnětů, jak služby ještě zlepšit. Vedení organizace provedlo podrobnou analýzu výsledků a všemi podněty a náměty se bude vážně zabývat, v případě možností a dostatku finančních prostředků je bude postupně realizovat. Část podnětů se týkala nedostatků v prostorovém vybavení obou našich objektů, což je ale věc, kterou bude zřejmě možné řešit až v případě rozšíření provozu do budovy v areálu okresní nemocnice, kde má zatím dočasné sídlo Domov důchodců Ždírec. V případě převzetí této budovy budeme v našich dalších objektech postupně snižovat počty lůžek na pokojích tak, aby prostorové podmínky pro bydlení našich klientů splňovaly současné standardy.


Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 421
b) Průměrně
  
 255
c) Ne, informací je nedostatek
  
 282

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v textu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina