Ukončení omezení návštěvNávštěvy v našem domově nejsou již nijak omezeny.