Aktuální čekací lhůty

V současné době jsou u nás čekací lhůty několik měsíců až jeden rok, záleží na následujících okolnostech:

  • Přednost mají zájemci zcela osamělí (bezdětní).
  • Pro čekací dobu je rovněž důležité, zda má zájemce trvalý pobyt v kraji Vysočina. Žadatelé z  kraje Vysočina mají v našem zařízení přednost.
  • Pro přijetí je dále důležitá skutečnost, zda má zájemce o umístění přiznaný příspěvek na péči nebo o něj má alespoň požádáno. Pokud příspěvek nemá, znamená to, že ještě nepotřebuje akutně čerpat sociální službu a čekací doba proto může být rovněž delší.
  • Dále je důležité, zda již zájemce čerpá jinou sociální službu (např. dovážku obědů, dochází k němu pečovatelka, využívá denní stacionář  apod.). Tato skutečnost svědčí o tom,  že již čeká na pobytovou službu. O skutečnosti, že čerpá jinou sociální službu, je třeba doložit potvrzení od poskytující organizace.

Pro obyvatele kraje je běžná čekací doba cca 3 - 12 měsíců, někdy déle, někdy může být i kratší, vždy čekáme, až se v domově uvolní nějaké lůžko a pak teprve můžeme přijmout dalšího žadatele z pořadníku.

V případě uvolnění lůžka komise pro přijímání nových klientů prohlédne aktuální stav seznamu žadatelů, vybere vhodné zájemce na uvolněný typ lůžka a oslovuje je postupně v pořadí, v jakém jsou žadatelé zařazeni v seznamu. Oslovený žadatel si může konkrétní pokoj i celé zařízení znovu prohlédnout, a pokud má zájem do zařízení nastoupit, domlouvá se se sociální pracovnicí na vhodném termínu nástupu i na všech ostatních potřebných záležitostech a způsobech poskytování služby.

Jaké jsou dle Vašeho názoru průměrné měsíční náklady na jedno lůžko v našem zařízení?
a) cca 15 000 Kč
  
 36
b) cca 25 000 Kč
  
 19
c) cca 35 000 Kč
  
 24
d) cca 45 000 Kč
  
 58
e) cca 55 000 Kč
  
 16

Vyhledat v textu

18. 11. Romana

Zítra: Alžběta