26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Domov Havlíčkův Brod > Poslání, cíle, cílová skupina DPS a DZR

Poslání, cíle, cílová skupina, zásady 

Poslání Domova pro seniory

Domov pro seniory Havlíčkův Brod usiluje o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí.

Poslání Domova se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem chce být místem, kde se v bezpečném a klidném prostředí zachovává důstojnost a jedinečnost každého klienta a kde jsou zaměstnanci s klienty v partnerském kontaktu. Domov usiluje o zmírnění důsledků demence, včetně Alzheimerovy choroby, které by jinak vedly k nezajištění základních potřeb, sociální izolovanosti a ztrátě vlastního způsobu života.

Zařízení DPS a DZR poskytuje klientům tyto činnosti:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Domov pro seniory Husova

Cílem Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je:

 1. Zachování důstojného života klientů.
 2. Podpora vlastního rozhodování klientů v jejich osobních záležitostech.
 3. Udržení a podpora soběstačnosti klientů poskytováním přiměřené péče podle jejich potřeb.
 4. Podpora klientů v zachování přirozených vztahů, zvyků a zájmů dle jejich možností a  přání.
 5. Podpora klientů ve využívání běžných služeb mimo zařízení a udržování kontaktu s okolím, a to dle možností a přání klientů.
 6. Individuální poskytování služby na základě osobních cílů a přání klientů.
 7. Poskytování kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu.
 8. Zvyšování kvality systému vnitřního řízení v organizaci a dobrá týmová spolupráce všech úseků i jednotlivých pracovníků.

Cílová skupina Domova pro seniory

Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Cílovou skupinu tvoří senioři převážně s trvalým pobytem v kraji Vysočina, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto potřebují podporu a pomoc při zajišťování základních životních potřeb.

S ohledem na typ našeho zařízení není možné poskytovat služby těmto klientům:

 • osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu nebo pod vlivem návykových látek ohrožují sebe nebo okolí nebo závažně narušují vzájemné soužití
 • s alkoholovou demencí
 • s onemocněním primárně psychiatrickým (kromě demence) nebo mentální retardací
 • osobám závislým na alkoholu a nelegálních návykových látkách
 • s infekčními chorobami typu aktivní TBC, hepatitidy apod.
 • s nutností nepřetržité lékařské péče
 • mladším 60-ti let

Cílová skupina klientů je podrobně vymezena v rozhodnutí o registraci sociální služby.

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Cílovou skupinu tvoří osoby převážně s trvalým pobytem v Kraji Vysočina, které mají z důvodu Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto potřebují podporu a pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování základních životních potřeb.

S ohledem na typ našeho zařízení není možné poskytovat služby těmto klientům:

 • osobám, které z důvodu svého zdravotního stavu nebo pod vlivem návykových látek ohrožují sebe nebo okolí
 • s alkoholovou demencí
 • s onemocněním primárně psychiatrickým (kromě demence) nebo mentální retardací
 • osobám závislým na alkoholu a nelegálních návykových látkách
 • se závažnými infekčními chorobami typu aktivní TBC, hepatitidy apod.
 • s nutností nepřetržité lékařské péče
 • mladším 50-ti let 

Cílová skupina klientů je podrobně vymezena v rozhodnutí o registraci sociální služby.

Zásady Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

 • Zachování lidské důstojnosti klientů
 • Ctít přání a potřeby klientů (individuální přístup)
 • Podporování soběstačnosti klientů
 • Podporování kontaktu klientů s jejich rodinami a blízkými
 • Podporování vzájemné důvěry klientů a personálu
 • Otevřená spolupráce pracovníků a vedení organizace
 • Příjemné prostředí pro život