Domov ve Břevnici získal opět vysoké hodnocení od České alzheimerovské společnostiV domově se zvláštním režimem v Břevnici, který poskytuje služby pro klienty s alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, proběhlo v měsíci červnu již potřetí hodnocení kvality poskytované péče. Hodnocení provádí Česká alzheimerovská společnost na žádost organizace a hodnotí se zejména přístup personálu, zavedené pracovní postupy, zajištění zdravotní péče, aktivizace klientů, zajištění rehabilitační a paliativní péče, vnější i vnitřní prostředí domova.

Domov ve Břevnici získal opakovaně velmi vysoké bodové ohodnocení a obhájil tak certifikát Vážka na vysoké úrovni. A to i přesto, že domov nemá právě ideální materiálně technické podmínky a budova by nutně potřebovala zásadní rekonstrukci. Vnější prostředí a zejména práci personálu však hodnotí certifikační komise jako vynikající.

V Kraji Vysočina jsou pouze tři  zařízení certifikovaná Českou alzheimerovskou společností. Výsledek je oceněním práce celého pracovního týmu ve Břevnici.


Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 421
b) Průměrně
  
 255
c) Ne, informací je nedostatek
  
 282

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v textu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina