26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Žádost a přijetí

Žádost a přijetí do domova

Jak podat žádost

Žádost ke stažení

Žádost o poskytování služeb v našem zařízení můžete získat na výše uvedeném odkaze a lze si ji také vyzvednout přímo v Domově pro seniory Husova 2119 v Havlíčkově Brodě nebo na specializovaném pracovišti v Břevnici.

Vyplněná žádost, včetně vyjádření lékaře se podává přímo v Domově pro seniory Havlíčkův Brod, v sídle organizace Husova 2119 (lze ji zaslat i poštou, datovou schránkou či e-mailem).

Na základě podané žádosti je sociálními pracovnicemi provedeno sociální šetření u žadatele. Při sociálním šetření jsou projednány všechny možnosti řešení nepříznivé situace žadatele.

Žádost je následně v organizaci projednána v Komisi pro posuzování žádostí a žadateli je písemně sdělen výsledek posouzení.

Zájemci o podání žádosti mohou také nejprve kontaktovat sociální pracovnici domova (viz záložka Kontakt), která jim předem podá podrobné informace o naší službě, předá jim žádost a v případě zájmu zajistí i prohlídku zařízení.

Pokud nemáme aktuálně volné lůžko, je - v případě souhlasu žadatele - žádost zařazena do Seznamu žadatelů a k žádosti jsou přiřazeny body podle stanovených kritérií (příspěvek na péči, osamělost, pobyt v Kraji Vysočina a další).

Seznam žadatelů:

  • je evidence zájemců, kteří si podali žádost o poskytování služby, se kterými jsme nemohli uzavřít smlouvu z důvodu nedostatečné kapacity.
  • součástí této evidence je bodové ohodnocení podle kritérií stanovených našim vnitřním předpisem; na základě počtu bodů a data podání žádosti je stanoveno pořadí žadatelů
  • evidence žadatelů je otevřená, tzn. že pořadí žadatelů se může měnit s ohledem na bodové ohodnocení nově zařazených žadatelů a s ohledem na možné změny v situaci již dříve evidovaných žadatelů

Přijetí do domova:

  • V případě uvolnění lůžka sociální pracovnice prohlédne aktuální stav seznamu žadatelů, zohledňuje případné urgence, vybere vhodné zájemce na uvolněný typ lůžka a oslovuje je postupně v pořadí, v jakém jsou žadatelé zařazeni v seznamu.
  • Oslovený žadatel si může pokoj i celé zařízení znovu prohlédnout, a pokud má zájem do zařízení nastoupit, domlouvá se se sociální pracovnicí na vhodném termínu nástupu i na všech ostatních potřebných záležitostech a způsobech poskytování služby.
  • S každým klientem je při příchodu do domova uzavřena písemná Smlouva o poskytování služby s uvedením všech podmínek.
  • Jsme rádi, když se u nás klienti cítí příjemně, proto si lze po dohodě s vedením s sebou vzít z domova i některé drobnosti pro zpříjemnění pobytu, například obrázky, poličku, lampičku, rádio, křeslo, TV přijímač, a podobně.