Žádost a přijetí do domova

Jak podat žádost

Zájemcům o podání žádosti doporučujeme kontaktovat nejprve sociální pracovnici domova, která jim předem podá podrobné informace o naší službě a v případě zájmu zajistí prohlídku zařízení.

ŽÁDOST

o poskytování služeb v našem zařízení si lze vyzvednout přímo v Domově pro seniory Husova či U Panských v Havlíčkově Brodě nebo na specializovaném pracovišti v Břevnici. Je také k dispozici na těchto webových stránkách, dále na léčebnách dlouhodobě nemocných a na městských a obecních úřadech v okolí. Vyplněná žádost, včetně vyjádření lékaře se podává přímo v Domově pro seniory Havlíčkův Brod, v sídle organizace Husova 2119 nebo na pracovištích U Panských 1452 v Havlíčkově Brodě či v Břevnici 54. Žádost je následně v organizaci projednána v komisi  pro posuzování žádostí a žadateli je písemně sdělen výsledek posouzení.

Pokud nemáme aktuálně volné lůžko, je - v případě souhlasu žadatele - žádost zařazena do seznamu žadatelů a k žádosti jsou přiřazeny body podle stanovených kritérií (příspěvek na péči, osamělost, trvalý pobyt v kraji Vysočina a další).

Seznam žadatelů:

  • je evidence zájemců, kteří si podali žádost o poskytování služby, se kterými jsme nemohli uzavřít smlouvu z důvodu nedostatečné kapacity.
  • součástí této evidence je bodové ohodnocení podle kritérií stanovených našim vnitřním předpisem; na základě počtu bodů a data podání žádosti je stanoveno pořadí žadatelů
  • evidence žadatelů je otevřená, tzn. že pořadí žadatelů se může měnit s ohledem na bodové ohodnocení nově zařazených žadatelů a s ohledem na možné změny v situaci již dříve evidovaných žadatelů
 

Přijetí do domova pro seniory

  • V případě uvolnění lůžka komise pro přijímání nových klientů prohlédne aktuální stav seznamu žadatelů, vybere vhodné zájemce na uvolněný typ lůžka a oslovuje je postupně v pořadí, v jakém jsou žadatelé zařazeni v seznamu.
  • Oslovený žadatel si může pokoj i celé zařízení znovu prohlédnout, a pokud má zájem do zařízení nastoupit, domlouvá se se sociální pracovnicí na vhodném termínu nástupu i na všech ostatních potřebných záležitostech a způsobech poskytování služby.
  • S každým klientem je při příchodu do domova uzavřena písemná smlouva o poskytování služby s uvedením všech podmínek.
  • Jsme rádi, když se u nás klienti cítí příjemně, proto si lze po dohodě s vedením s sebou vzít z domova i některé drobnosti pro zpříjemnění pobytu, například obrázky, poličku, lampičku, rádio, křeslo, TV přijímač, a podobně.
Jaké jsou dle Vašeho názoru průměrné měsíční náklady na jedno lůžko v našem zařízení?
a) cca 15 000 Kč
  
 41
b) cca 25 000 Kč
  
 20
c) cca 35 000 Kč
  
 27
d) cca 45 000 Kč
  
 62
e) cca 55 000 Kč
  
 20

Vyhledat v textu

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie