DĚDICTVÍ

 Výdej dědictví:

  • Výdejem je pověřena pracovnice Petra Havlová, DiS., tel. 569 333 151, 731 403 784
  • Výdej je prováděn v sídle organizace, pracoviště Husova 2119, Havlíčkův Brod (budova v centru Havlíčkova Brodu, v blízkosti Nemocnice HB)
  • Finanční prostředky klientů jsou uloženy v bance a je nutné je před výdejem dědictví vyzvednout z banky
  • Proto je nutné výdej dědictví  předem domluvit telefonicky
  • K výdeji je nutné předložit Usnesení soudu s nabytím právní moci
  • Při výdeji je nutné se prokázat občanským průkazem