Historie 

Domov byl založen roku 1898 usnesením městského zastupitelstva Německého Brodu. Tehdy byl na oslavu padesátileté vlády Jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. zřízen a otevřen "chorobinec pro choré a práce neschopné německobrodské příslušníky".

Zakládací listina z roku 1898

Od té doby zařízení nepřetržitě až dodnes poskytuje sociální služby. Dokladem jsou evidenční knihy klientů vedené od roku 1898 do současnosti.

Zařízení původně sídlilo na Žižkově ulici, kde se o 38 obyvatel starala jedna služebná a jedna kuchařka. V roce 1976 byli obyvatelé tohoto domova přestěhováni do adaptované tzv. Wiedenhöfferovy vily v ulici U Panských v Havlíčkově Brodě.

Roku 1986 byl předán do správy organizace objekt domova důchodců v Břevnici. Ten byl původně postaven jako obecní škola, ale pro nedostatek žáků byl v roce 1983 přestavěn na zařízení sociálních služeb.  Od roku 1983 byl provozován jako pobočka domova důchodců v Rozsochatci, po jeho zrušení byl předán do správy havlíčkobrodského domova důchodů. Nyní je v něm oddělení pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

 

V září roku 2013 převzala organizace do provozu další budovu, tentokrát v areálu havlíčkobrodské nemocnice. Jedná se o první nemocniční budovu ve městě, která byla postavena roku 1897. "Plány zhotovil inženýr Karel Pokorný a stavbu provedl inženýr Josef Šupich" - říká nápis na zakládací desce u vstupu do budovy. V letech 2008 - 2009 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce této budovy na objekt sociálních služeb. Objekt byl po rekonstrukci několik let využíván Domovem důchodců Ždírec (po dobu rekonstrukce jejich objektu) a poté byl předán naší organizaci.  

 

Zřizovatelem naší organizace je v současné době Kraj Vysočina: https://www.kr-vysocina.cz/. 

 

 

Patronka domova sv. Barbora 

Patronkou domova pro seniory je socha sv. Barbory, kterou pro naše zařízení  v roce 2006 zhotovil známý havlíčkobrodský sochař Radomír Dvořák.

sv. Barbora

 • Sv. Barbora je zhotovena z dubu, který byl pokácen v souladu s antickou, renesanční a barokní odbornou literaturou v den posledního novu před Vánocemi roku 2005, tj. v den, kdy je měsíc v „obnově“ a není na obloze vidět. Měsíc totiž podle staleté tradice ovlivňuje pohyb mízy ve stromech, a tím i  kvalitu a trvanlivost dřeva.  

 • Sv. Barbora sice není podle autora patronkou příbytků, charity či stáří, ale vazba k ní je v tomto případě založena na vizuální podobnosti. Jedná se o ženskou figuru nesoucí nad hlavou skleněnou stříšku symbolizující jednak atribut svaté, kterým je věž, a jednak přístřeší – domov, který zařízení poskytuje svým klientům. Socha je umístěna před budovou a propojuje vstup do domova se vstupem na zahradu. Zároveň také vítá všechny příchozí.  

 • Zahradní slavnost s odhalením sochy proběhla v září 2006 v objektu U Panských 1452 za přítomnosti mnoha významných osobností a asi dvou set návštěvníků. 

 • Socha byla zároveň posvěcena, obřad svěcení provedl kněz ThMgr. Jakub Jan Med, O.Praem.

 • Sponzoři projektu:
  • Investiční společnost ČP INVEST, a.s. Praha,
  • Římskokatolická farnost Česlice,
  • Ing. Ladislav Horký - Projektový ateliér 02, Havlíčkův Brod.
Instalace sochy Instalace sochy Instalace sochy Instalace sochy
Jaké jsou dle Vašeho názoru průměrné měsíční náklady na jedno lůžko v našem zařízení?
a) cca 15 000 Kč
  
 36
b) cca 25 000 Kč
  
 19
c) cca 35 000 Kč
  
 24
d) cca 45 000 Kč
  
 59
e) cca 55 000 Kč
  
 16

Vyhledat v textu

18. 11. Romana

Zítra: Alžběta