Úhrady

Úhrady jsou stanoveny vnitřním předpisem organizace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Úhrada se skládá z těchto položek:

 1. úhrada za ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
 2. úhrada za stravování (celodenní stravování)
 3. úhrada za péči
 4. úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány

Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

 1. Úhrada za ubytování - Úhrada dle druhu pokoje  190,- nebo 210,-Kč / den 
 2. Úhrada za stravování činí 170 Kč / den
 3. Úhrada za péči

Úhrada za péči je stanovena v aktuální výši přiznaného příspěvku na péči za tyto úkony.

Klient má rovněž možnost sjednat si dopravu své osoby nebo věcí ze zařízení do místa, které označí, a zpět v ceně 50 Kč/hod. a 4 Kč/km (lze sjednat kdykoliv v průběhu poskytování služby).

Zařízení může v případě volné kapacity zajistit pro seniory pobyt v případech, kdy osoba, která se stará o seniora, nemůže z různých důvodů tuto činnost na omezenou dobu vykonávat. Postup žadatele o tento druh pobytu je obdobný.

Způsob úhrady

Platby od klientů mohou být hotovostní i bezhotovostní:

 • hotovostní platby mohou být skládány v bance na účet organizace
 • nebo mohou být zaplaceny každý měsíc do pokladny organizace
 • bezhotovostní platba tzv. hromadným příkazem znamená, že důchod klienta je poukazován přímo od České správy sociálního zabezepčení na účet organizace, organizace si z důchodu odečte úhradu a zbylé kapesné vyplatí klientovi proti podpisu
 • bezhotovostní platba může být rovněž poukazována i trvalým příkazem z účtu klienta nebo jeho osoby blízké na běžný účet organizace; v tomto případě je na účet organizace poukazována většinou pouze částka ve výši úhrady a kapesné si musí klient vybírat z účtu sám, popř. mu ho zajišťují osoby blízké; je však rovněž možné poukázat trvalým příkazem celou výši důchodu a organizace pak vyplatí klientovi kapesné
 • bezhotovostní platba může být provedena rovněž inkasem z účtu klienta, případně jeho osoby blízké, kapesné si v tomto případě opět zajišťuje klient sám
Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 421
b) Průměrně
  
 255
c) Ne, informací je nedostatek
  
 282

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v textu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina