26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Úhrady

Úhrady

Úhrady jsou stanoveny vnitřním předpisem organizace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Úhrada se skládá z těchto položek:

 1. úhrada za ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
 2. úhrada za stravování (celodenní stravování)
 3. úhrada za péči
 4. úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány (např. doprava služebním vozidlem)

Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu, pokud o snížení úhrady požádá a doloží aktuální výši příjmů.

 1. Úhrada za ubytování je dle druhu pokoje  275,- až 305,- Kč / den 
 2. Úhrada za stravování činí 255,- Kč / den
 3. Úhrada za péči

Úhrada za péči je stanovena v aktuální výši přiznaného příspěvku na péči za tyto úkony.

Pokud má klient sníženou úhradu za ubytování a stravování z důvodu nedostatečného příjmu, vzniklý nedoplatek nebo jeho část mohou hradit osoby blízké na základě písemné dohody o spoluúčasti.

Způsob úhrady

Platby od klientů mohou být hotovostní i bezhotovostní a probíhají zpravidla takto:

 • hotovostní platby mohou být skládány v bance na účet organizace
 • nebo mohou být zaplaceny každý měsíc do pokladny organizace
 • bezhotovostní platba tzv. hromadným příkazem znamená, že důchod klienta je poukazován přímo od České správy sociálního zabezepčení na účet organizace, organizace si z důchodu odečte úhradu a zbylé kapesné vyplatí klientovi proti podpisu
 • bezhotovostní platba může být rovněž poukazována i trvalým příkazem z účtu klienta nebo jeho osoby blízké na běžný účet organizace; v tomto případě je na účet organizace poukazována většinou pouze částka ve výši úhrady a kapesné si musí klient vybírat z účtu sám, popř. mu ho zajišťují osoby blízké; je však rovněž možné poukázat trvalým příkazem celou výši důchodu a organizace pak vyplatí klientovi kapesné