25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení - poskytování sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností
Hlavní činnost - ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura (PDF)
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
  Husova 2119
  580 01 Havlíčkův Brod

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
  Husova 2119
  580 01 Havlíčkův Brod

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek 8:00 - 9:00; 12:00 - 13:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 569 333 151
  mobilní telefon: +420 728 501 415 (ředitelka organizace)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ddhb.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
  Husova 2119
  580 01 Havlíčkův Brod

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  podatelna@ddhb.cz
  h.hlavackova@ddhb.cz (ředitelka organizace)

 • 4.8 Datová schránka

  4pikins

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2765710257/0100, Komerční banka Havlíčkův Brod

6. IČO

60128071

7. DIČ

CZ60128071, Domov je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: podatelna@ddhb.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 4pikins

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy - pro domovy seniorů

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.