Zákaz návštěv, zákaz vycházení

Vláda svým opatřením:

 • zakázala návštěvy v zařízení sociálních služeb s některými níže uvedenými výjimkami 
 • klientům zakázala opouštět areál zařízení s některými výjimkami (návštěva lékaře, soudu, pohřbu, apod., výjimku posuzuje s uživatelem praktický lékař, nebo nasmlouvaný psychiatr a psycholog, a to ve spolupráci se sociálním pracovníkem a dalšími zaměstnanci a musí ji odsouhlasit ředitel zařízení) 

V případě velmi vážných důvodů, prosím, kontaktujte telefonicky sociální pracovnicí či staniční sestru, situaci s Vámi projednáme a dohodneme se na možnostech řešení. 

Na základě výjimky mohou návštěvy probíhat u uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. 

Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky zařízení, nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog. Výjimku potvrzuje ředitel organizace.

 • Bez respirátoru FFP2 není vstup do zařízení umožněn (je k zakoupení v zařízení)
 • Je nutné používat dezinfekci rukou při vstupu do budov
 • Je nutné dodržovat dostatečné rozestupy (1,5 - 2 m) 
 • Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu
 • U vstupujících měříme teplotu, osoby s teplotou nad 37 stupňů není vstup umožněn
 • Návštěvy si vyplňují dotazník o bezinfekčnosti
 • Setkání v maximální délce do 15 minut doporučujeme realizovat pouze ve venkovních prostorách, pokud to lze vzhledem k počasí či zdravotnímu stavu klienta
 • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (kromě výjimek)
 • Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů
 • Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

U klientů v terminálním stádiu návštěvy probíhají individuálně po předchozí telefonické domluvě a za dodržení výše uvedených postupů.

Děkujeme Vám velmi za pochopení a respektování této situace, chráníte tak své blízké.

Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 288
b) Průměrně
  
 148
c) Ne, informací je nedostatek
  
 172

Vyhledat v textu

22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

Návštěvnost stránek

186851