Návštěvy v zařízení aktuálně, prosinec 2020

Vláda svým opatřením:

 • zakázala po dobu nouzového stavu návštěvy v zařízení sociálních služeb s některými níže uvedenými výjimkami 

Na základě výjimky mohou návštěvy probíhat u uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. 

Výjimku z důvodu psychického a zdravotního stavu či sociální deprivace posuzuje s uživatelem praktický lékař nebo nasmlouvaný psychiatr a psycholog, a to ve spolupráci se sociálním pracovníkem a dalšími zaměstnanci. Musí ji potvrdit ředitel zařízení. 

Dále umožňujeme návštěvy, pokud navštěvující osoba:

 • prodělala onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů;
 • absolvovala v posledních 48 hodinách test metodou PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem.
 • byl při vstupu proveden antigenní POC test s negativním výsledkem (toto opatření je z našich kapacitních důvodů v tuto chvíli nemožné realizovat, odkazujeme proto na nejbližší odběrové místo IFCOR, Jihlava, Seifertova 59, cena 726 Kč, od18.12.2020 rovněž v Nemocnici Havlíčkův Brod). Platnost testu je 48 hodin.

Pro návštěvy, které do zařízení vstupují na základě výše uvedených výjimek, jsou naše budovy přístupné přes recepci od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin. Poslední návštěva je vpuštěna v 15.30 hod.

O vánočních svátcích budou návštěvy probíhat denně ve výše uvedených časech, včetně 24., 25. a 26. 12. 2020.

Většina návštěv o svátcích 24. - 27. 12. je již domluvená, v případě nutnosti se dále domluvit volejte sestrám ve službě na jednotlivá odděleních, vedoucí pracovníci nebudou v dosahu. Děkujeme za pochopení.

Zavřeno bude pouze na Silvestra a Nový rok.

 • 31.12. 2020 ZAVŘENO
 • 1.1. 2021 ZAVŘENO

V případě návštěvy na základě výše uvedených výjimek či z jiných vážných důvodů, prosím, kontaktujte telefonicky ve všední dny v pracovní době 8:00 - 16:00 hod. sociální pracovnicí či staniční sestru, situaci s Vámi projednáme a dohodneme se na možnostech řešení. 

Bez respirátoru FFP2, případně dalších ochranných pomůcek není vstup do zařízení umožněn (balíček OOP je k zakoupení v zařízení).

 • Je nutné používat dezinfekci rukou při vstupu do budov
 • Je nutné dodržovat dostatečné rozestupy (1,5 - 2 m) 
 • Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu
 • U vstupujících měříme teplotu, osobám s teplotou nad 37 stupňů není vstup umožněn
 • Návštěvy si vyplňují dotazník o bezinfekčnosti
 • Délku setkání doporučujeme do 15 minut, po dohodě lze prodloužit
 • Návštěvy jsou doporučeny v počtu dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (kromě výjimek)
 • Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob

U klientů v terminálním stádiu návštěvy probíhají individuálně po předchozí telefonické domluvě a za dodržení výše uvedených postupů.

Děkujeme Vám velmi za pochopení a respektování této situace, chráníte tak své blízké.

15 - 31 Metodika návštěv klientů od 14.12.2020.pdf

Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 314
b) Průměrně
  
 165
c) Ne, informací je nedostatek
  
 194

Vyhledat v textu

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Návštěvnost stránek

193053