Šance rodině i zaměstnání

Naše organizace dlouhodobě podporuje slaďování rodinného života a zaměstnání, protože si myslíme, že do života každého z nás by se měla vejít jak práce, tak i rodina, přátelé, vztahy s ostatními lidmi, sport, zájmy, cestování, duchovní záležitosti a další. Proto z důvodu stabilizace zaměstnanců našim pracovníkům umožňujeme:

 • zkrácené úvazky, včetně sdílených
 • pružnou pracovní dobu (pevná 8-14)
 • čerpání náhradního volna dle potřeb zaměstnance, i celodenního (obdoba stlačeného týdne)
 • možnost práce z domova (pouze u administrativních pracovníků)
 • plánování směn či výměnu služeb v nepřetržité péči dle potřeb zaměstnanců
 • neplacené volno, i dlouhodobé (např. v případě, že musí pracovník pečovat o blízkou osobu, ale i z jiných důvodů)
 • snažíme se o nízký počet přesčasových hodin u zaměstnanců v nepřetržitém provozu (zástupy za pracovní neschopnosti, školení, dovolenou, apod.)

Možnost využít výše uvedené benefity je samozřejmě dána pracovní pozicí, např. pružná pracovní doba či práce z domova nemůže být nabízena zdravotním sestrám či pečovatelkám, ty pracují ve směnách s pevnými začátky a konci pracovní doby. Umožňujeme jim alespoň čerpání náhradního volna, plánování či výměnu směn dle jejich potřeb. Umožňujeme také čerpání dovolené dle přání a potřeb zaměstnance. Prioritou v naší organizaci sice musí být zajištění provozu, ale tam, kde je to jen trochu možné, snažíme se zaměstnancům vždy vyjít vstříc.

Organizace rovněž:

 • udržuje kontakt s pracovníky na mateřské či rodičovské dovolené
 • snaží se usnadnit jim návrat z MD/RD
 • umožňuje postupné prodlužování zkrácených pracovních úvazků (např. právě po návratu z MD/RD)
 • uplatňuje rovný přístup k zaměstnancům a nabízí rovné příležitosti

Proto se naše organizace již v roce 2010 přihlásila k projektu Šance rodině i zaměstnání a byla vedena v databázi zaměstnavatelů přátelských rodině.

V roce 2014 jsme se přihlásili do soutěže Společnost přátelská rodině, kterou vyhlásila na Vysočině Síť mateřských center o.s. Prošli jsme hodnotícím procesem v oblastech Prorodinné aktivity, Prostředí organizace, Společenská odpovědnost firem, Ochrana životního prostředí, Statistické informace a Zaměstnavatelská oblast. Získali jsme certifikát Společnost přátelská rodině s nejvyšším počtem bodů z přihlášených organizací.

Po úspěchu v této soutěži jsme se přihlásili do soutěže, kterou v závěru roku 2014 vyhlásil náš zřizovatel Kraj Vysočina.

Soutěž byla nazvána Podnik přátelský rodině a jak uvedl při vyhlašování výsledků Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, hodnocena v ní byla mimo jiné oblast využití flexibilních forem práce, personálního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, oblast péče o zaměstnance s rodinami a na mateřské a rodičovské dovolené a v neposlední řadě úroveň firemní kultury. Soutěž byla vyhodnocována ve třech kategoriích: podnik do 25 zaměstnanců, 26 - 250 zaměstnanců a nad 250 zaměstnanců.

Naše organizace soutěžila v nejvíce obsazené kategorii 26 - 250 zaměstnanců a nakonec ze 16 přihlášených zvítězila! Cenu jsme převzali z rukou zástupců Kraje Vysočina na slavnostním vyhlášení výsledků dne 14. 5. 2015 v Horáckém divadle v Jihlavě.

převzali z rukou zástupců Kraje Vysočina převzali z rukou zástupců Kraje Vysočina

V obou soutěžích jsme získali další podněty pro naši personální práci, takže doufáme, že dojde k dalšímu zlepšování podmínek pro slaďování rodinného života a zaměstnání v naší organizaci.

Na všech našich pracovištích jsme v poslední době zřídili dětské koutky - jak pro děti našich zaměstnanců, tak i pro děti návštěvníků našich klientů. Také jsme uspořádali dětský den pro děti našich zaměstnanců, aby děti měly možnost poznat pracoviště rodičů.

Z důvodu prevence syndromu vyhoření a jako podporu pro sladění rodinného a profesního života se snažíme také o to, aby naši pracovníci zejména v nepřetržitém provozu nebyli nadměrně zatěžováni přesčasovými hodinami. Máme proto dostatek pracovníků na DPP a DPČ pro vykrývání občasných nepřítomností zaměstnanců v práci z důvodu pracovní neschopnosti, školení, dovolených či jiných.

V roce 2015 naše organizace získala 3. místo v soutěži Společenská odpovědnost firem a získala tak Cenu hejtmana Kraje Vysočina - Společensky odpovědná organizace kraje Vysočina.

Cena Hejtmana Cenu hejtmana Kraje Vysočina

Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 421
b) Průměrně
  
 255
c) Ne, informací je nedostatek
  
 282

Fulltextové vyhledávání

Vyhledat v textu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina