ZÁKAZ návštěv od 9. 3. 2020Vzhledem k závažné situaci ve výskytu infekčního respiračního onemocnění jsme uzavřeli naše zařízení pro návštěvy s výjimkou návštěv opatrovníků u klientů s omezenou svéprávností a u klientů v terminálním stavu.

Ke vstupu do zařízení je v obou budovách určen pouze jeden hlavní vchod a všichni vstupující mimo zaměstnanců jsou povinni se zapsat do evidenční knihy na recepci, případně ošetřovně (v Břevnici).

Provoz bufetu je pro veřejnost uzavřen.

Návštěvy mimo výše uvedené pouze ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele po dohodě se staniční sestrou, sestrou ve službě nebo sociální pracovnicí.

 


Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 271
b) Průměrně
  
 142
c) Ne, informací je nedostatek
  
 165

Vyhledat v textu

29. 9. Michal

Zítra: Jeroným