26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Archiv událostí > Archív aktualit

Archív Aktualit

Poděkování sponzorům

Datum konání: 28.8.2013Instalování uměleckého díla
Domov pro seniory Havlíčkův Brod děkuje tímto všem sponzorům, kteří přispěli na instalaci díla sochaře Radomíra Dvořáka do zahrady domova, společnostem:

  • HARTMANN RICO, a.s., Veverská Bítýška

  • UNTRACO, v.o.s, Ostrava Poruba

  • GRANIT LIPNICE, s.r.o.

  • CATUS s.r.o., Havlíčkův Brod

  • LINET, a.s., Slaný - Želevčice

  • TERMGAS, s.r.o. Havlíčkův Brod

  • IReSoft, s.r.o., Brno

  • a výtvarníkovi Danielu KORÁBOVI, Havlíčkův Brod

Srdečně zveme všechny - přijďte se zítra ve 13. 30 hod. podívat!


Převzetí nového pavilónu

Datum konání: 1.9.2013
Domov pro seniory Havlíčkův Brod převezme zřejmě již od začátku září do provozu další budovu - pavilón A v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Klienti Domova důchodců Ždírec, kteří tam jsou prozatímně umístěni, se vrátí do svého opraveného a zčásti nového zařízení a objekt v areálu nemocnice HB převezme naše organizace. O podrobnostech budeme dále informovat.
 

Domov chystá oslavy 115. výročí založení

Datum konání: 29.8.2013
Domov pro seniory Havlíčkův Brod chystá v letošním roce připomínku 115. výročí založení organizace. Ta byla založena v roce 1898 královským městem Německý Brod na oslavu padesátileté vlády Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. jako chorobinec pro práce neschopné příslušníky německobrodské. Od té doby kontinuálně poskytuje sociální služby, přestože se za tu dobu změnilo místo poskytování, cílová skupina a také zřizovatel organizace.
Akce se uskuteční dne 29. 8. 2013 od 13.30 hod. v zahradě Domova U Panských a její součástí bude odhalení a požehnání kamenného kříže od sochaře Radomíra Dvořáka.
 

Univerzita třetího věku v Domově pro seniory Havlíčkův Brod, Husova ul. (areál Nemocnice H

Datum konání: 8.7.2013
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě ve spolupráci s Krajem Vysočina a Odborem sociálních věcí KrÚ zahajuje dne 10. 9. 2013 v Domově pro seniory Husova ul., Havlíčkův Brod (areál Nemocnice HB) projekt Univerzita třetího věku. Zájemcům se tak přímo v Havlíčkově Brodě nabízí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
Ke studiu mohou být přijati občané České republiky (starší 50 let), kteří projevili zájem podáním přihlášky (podmínkou není předcházející středoškolské vzdělání účastníka). Přijetí není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny budou naplňovány do kapacity 30 posluchačů.Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky.
Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách.
Účastníci mají statut posluchače vysoké školy, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících ustanovení.
Bližší informace naleznete v připojených souborech - přihlášce a v příloze "termíny a témata".
Srdečně zveme všechny zájemce o tento vzdělávací projekt, témata jsou velmi zajímavá a všechny přednášky jsou otevřené široké veřejnosti.
Prihlaska U3V-I -dopl info 13_14.doc
Prihlaska U3V-II-dopl info 13_14.doc
terminy + temata 2013-14 HB.doc
 

Domov v Břevnici získal ocenění od České alzheimerovské společnosti

Datum konání: 1.7.2013
Na konci měsíce června získal Domov se zvláštním režimem v Břevnici certifikát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost zařízením, která poskytují kvalitní péči lidem se syndromem demence. Jsme teprve druhým zařízením v Kraji Vysočina, které tento certifikát obdrželo. Domov byl pro tento certifikát hodnocen v několika oblastech, a to např. zdravotní péče, spolupráce s rodinou, bezpečnost obyvatel, výživa a hydratace obyvatel, první dojem při vstupu do zařízení, důstojnost obyvatel, individualizovaná péče, aktivity obyvatel, počet a kvalifikace personálu, architektonické řešení a vybavení zařízení apod. Součástí hodnocení je v neposlední řadě i tzv. grandmother´s test, při kterém si sami auditoři odpovídají na otázku: "Dali byste do tohoto zařízení svoji maminku nebo babičku?" Na tuto otázku jsme dostali od všech auditorek kladnou odpověď a velmi si toho vážíme.
 

Značka kvality pro domov U Panských

Datum konání: 4.4.2013
Domov pro seniory U Panských prošel minulý měsíc hodnotícím procesem Značka kvality, který uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Hodnocení probíhalo ve čtyřech oblastech - Stravování, Kultura a volný čas, Partnerství a Péče o klienty. Za oblast Stravování jsme získali nejvyšší možný počet - pět hvězdiček, v oblastech Kultury a volného času a Partnerství jsme získali čtyři hvězdičky a v oblasti Péče 3 hvězdičky.
S výsledkem jsme velmi spokojeni a směrem k veřejnosti tak dáváme významný signál o kvalitě našich služeb.
O něco nižší hodnocení v oblasti péče není způsobeno nižší kvalitou péče, ale skutečností, že jsme malé zařízení, které samo o sobě nedisponuje např. vodoléčbou či elektroléčbou ani si nemůže dovolit práci rehabilitačního pracovníka či fyzioterapeuta. Tato skutečnost je však i dle slov certifikátorů zcela vyvážena příjemným prostředím blízkým domácímu bydlení v malém kolektivu klientů. Je možné, že certifikace APSS bude v tomto směru i upravena a bude zohledňovat právě finanční možnosti takto malých zařízení.
Do budoucna bude naše zařízení usilovat o hodnocení i v poslední oblasti Ubytování. Pro toto hodnocení je však nutné ještě o něco snížit kapacitu budovy U Panských, což by mělo proběhnout v návaznosti na převzetí nové budovy v areálu ON HB.
 

Převzetí nové budovy odloženo

Datum konání: 3.4.2013
Domov pro seniory Havlíčkův Brod nebude v nejbližší době přebírat budovu pavilónu A v areálu ON HB. V budově nadále zůstává DD Ždírec. O případné změně situace budeme včas informovat.
 

Příprava na převzetí nové budovy

Datum konání: 22.1.2013
Domov pro seniory U Panských čeká v následujících měsících velká změna. K 1. 5. 2013 by měl převzít do své správy rekonstruovanou budovu pavilónu A v okresní nemocnici, kde zatím sídlí část klientů domova důchodců ze Ždírce u Jihlavy. Domov U Panských bude přebírat zároveň část zaměstnanců a klientů tohoto domova, kteří se již nebudou vracet do Ždírce, ale přejí si zůstat na současném místě v Havlíčkově Brodě. Budova U Panských zůstane nadále domovem pro seniory, ale dojde postupně k výraznému snížení počtu klientů, takže pokoje zde budou většinou jedno a dvoulůžkové, pouze na ošetřovatelských pokojích zůstanou tři a v jednom případě čtyři lůžka. Dojde tak k podstatnému zlepšení komfortu bydlení v našem zařízení.
 

Týden sociálních služeb

Datum konání: 8.10.2012 - 12.10.2012
V našem zařízení proběhlo v rámci celostátního týdne sociálních služeb mnoho akcí - den otevřených dveří, turnaj v šoupandě, podzimní posezení s hudbou a povídání o rumunském Banátu a Ukrajině s fotografiemi. Naše zařízení také navštívili radní kraje Vysočina p. Krčál a p. Škaryd, kteří přinesli našim klientům krásné knihy s fotografiemi starého Brodu.
 

Jiří Štědroň a Fantazác2012-06-19 15.45.48.jpgi

Datum konání: 19.6.2012

V úterý 19. 6. navštívil naše zařízení zpěvák Jiří Štědroň s paní Slávkou Peroutkovou - zakladatelkou spolku Fantazáci. Paní Peroutková představila našim seniorům svůj projekt, ve kterém chce sbírat jejich povídání a konkrétní příběhy ze života a sestavit z nich knihu, kterou obrázky doplní děti ze základních uměleckých škol. Na návštěvu s sebou přivezla pana Jiřího Štědroně, který představil našim klientům svoji knihu a zazpíval jim několik svých známých písní. Pak byl čas i na otázky, klienty zajímaly události ze zpěvákova života a celé odpoledne uplynulo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Těšíme se na další návštěvu paní Peroutkové, která bude již spojena s návštěvou konkrétních klientů a zapisováním jejich vyprávění.
 

Návštěva mládeže Církve bratrské

Datum konání: 7.5.2012

Dnes odpoledne navštívilo náš domov asi dvacet chlapců a děvčat, kteří se v Havlíčkově Brodě účastnili víkendového sjezdu Mládeže Církve bratrské. Připravili si pro naše klienty vystoupení s křesťanskými písničkami, písničkami z pohádek a povídáním. Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, na závěr vystoupení se mládežnici rozešli mezi klienty, povídali si s nimi, někteří klienti je provedli po domově a ukázali jim i svoje pokoje. Dozvěděli jsme se také, že sjezdu se zúčastnilo asi 800 mladých lidí. Nakonec strávili v našem zařízení skoro dvě hodiny a všem patří náš dík za příjemně strávené odpoledne.


AUDIT kvality v Břevnici

Datum konání: 15.4.2012

Domov se zvláštním režimem v Břevnici prošel v minulém týdnu rozsáhlou kontrolou kvality poskytovaných služeb. Audit si pro všechny své organizace na úseku sociálních služeb objednal zřizovatel Kraj Vysočina. Kontrole byla podrobena práce personálu v přímé péči zejména s ohledem na naplňování poslání orgnizace, dodržování základních lidských práv, ochranu soukromí klientů a individuální přístup k nim. Dále byla kontrolována práce sociálních pracovnic při jednání se zájemci o službu, při přijímání nových klientů, uzavírání smluv a vedení dokumentace v zařízení. Byl kontrolován také postup vedení organizace při přijímání a zaškolování nových pracovníků, hodnocení zaměstnanců, zajištění vzdělávání personálu a další oblasti naší práce.
Výsledkem auditu je závěrečná zpráva, která konstatuje, že v zařízení je realizována dobrá praxe a jsou dodržovány dobré zásady pro práci s klienty. Auditorský tým zároveň vyslovil přesvědčení, že jsme dobře připraveni na následující inspekce. Přestože nám byly dány i podněty pro další zlepšení naší práce, jsme s výsledkem auditu kvality velmi spokojeni a chápeme ho jako významné ocenění práce všech našich zaměstnanců.


Masopust

Datum konání: 20.2.2012

Srdečně zveme všechny zájemce o masopustní veselí na masopustní průvod, který proběhne v našem domově zítra 21. 2. od 13.30 hod. Účast v maskách vítána.


Hodnocení kvality služeb

Datum konání: 14.2.2012

Domov pro seniory Havlíčkův Brod provedl v závěru roku 2011 mezi klienty, jejich osobami blízkými i mezi zaměstnanci rozsáhlé dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na zjišťování spokojenosti s poskytováním sociálních služeb, na naplňování poslání organizace, jejích cílů a zásad. Z tohoto šetření vyplynulo, že klienti i jejich příbuzní jsou většinou velmi spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb, s bydlením, stravováním a zajištěním zdravotní i přímé péče. Klienti i zaměstnanci v šetření vyslovili názor, že organizace dostatečně naplňuje svoje poslání, cíle i zásady a objevilo se zde i množství podnětů, jak služby ještě zlepšit. Vedení organizace provedlo podrobnou analýzu výsledků a všemi podněty a náměty se bude vážně zabývat, v případě možností a dostatku finančních prostředků je bude postupně realizovat. Část podnětů se týkala nedostatků v prostorovém vybavení obou našich objektů, což je ale věc, kterou bude zřejmě možné řešit až v případě rozšíření provozu do budovy v areálu okresní nemocnice, kde má zatím dočasné sídlo Domov důchodců Ždírec. V případě převzetí této budovy budeme v našich dalších objektech postupně snižovat počty lůžek na pokojích tak, aby prostorové podmínky pro bydlení našich klientů splňovaly současné standardy.


Vánoční dárek pro klienty Domova

Datum konání: 20.12.2011

Ke sváteční atmosféře v Domově pro seniory U Panských přispěla opět vánoční návštěva pana starosty a místostarosty Havlíčkova Brodu Jana Tecla a Ivana Kuželky, kteří přinesli obyvatelům domova krásný dárek - obraz malovaný dětmi ze Speciální školy U Trojice. Vystavíme si ho v denní místnosti, děkujeme!


Dotace Kraje VysočinPB110086.JPGa

Datum konání: 21.11.2011


Naše organizace podala v letošním roce žádost o dotaci na Podporu rozvoje ICT v příspěvkových organizacích kraje - název projektu byl "Bezpečnost ICT v Domově pro seniory HB". Dotaci jsme získali a projekt jsme s podporou Kraje Vysočina zrealizovali.
Za poskytnuté finanční prostředky děkujeme.

 

 


Účast na Veletrhu sociálních služeb

Datum konání: 14.9.2011

Naše organizace se prezentovala na 1. Veletrhu sociálních služeb v Havlíčkově Brodě. Veletrh se konal v kulturním domě Ostrov a náš stánek navštívilo několik desítek občanů, kteří si odnesli letáky s informacemi o našem zařízení. I my jsme si prohlédli stánky ostatních vystavovatelů a našli jsme několik zajímavých inspirací pro naši práci.


Návštěva poslance

Datum konání: 13.9.2011

V tomto týdnu navštívil náš domov poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vladislav Jirků. Prohlédl si naše zařízení a pobesedoval s klienty na téma výše důchodů a nemocničních poplatků. Podrobně se zajímal o způsob financování zařízení sociálních služeb, zajímala ho výše úhrad klientů, platby od zdravotních pojišťoven a další příjmy.


Upozornění na výskyt infekce

Datum konání: 12.9.2011

Upozorňujeme všechny návštěvníky, dodavatele, dobrovolníky a další, že v zařízení U Panských i v Břevnici se vyskytla salmonelová infekce.
Po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí, pracoviště HB, konáme všechna opatření, aby se zamezilo dalšímu šíření této nákazy. Prosíme všechny návštěvníky, kteří se i přesto rozhodnou naše zařízení navštívit, aby dodržovali hygienické návyky - zejména důkladné mytí rukou a případně aby použili na ruce dezinfekční prostředky, které jsou v zařízeních k dispozici.
Doufáme, že k dalšímu rozšíření infekce už nedojde. Za případné komplikace se omlouváme.


Slámování v Břevnici

Datum konání: 9.9.2011

Domov pro seniory v Břevnici pořádá ve čtvrtek 15. 9. 2011 na zahradě domova slámování pro všechny, kteří rádi tvoří hezké věci. Od 13hod do 17hod je možné si vytvořit něco ze slámy. Dráty a sláma budou k dispozici zdarma, příchozí by si měli donést pouze štípací kleště na drát. V případě deště se bude akce konat v náhradním termínu, a to v pátek 23. 9. 2011 ve stejnou dobu.
Pozvánka zde:

Pozvánka slámování[1].pdf


Den otevřených dveří v BřevniPředání finančního daru firmy Sodexo Passci

Datum konání: 28.7.2011


Včera se za krásného počasí uskutečnil v domově se zvláštním režimem v Břevnici den otevřených dveří.
Na nově upravené zahradě se sešli klienti a pracovníci zařízení, návštěvníci z řad veřejnosti, z jiných zařízení, ze spolupracujících úřadů a další.
Součástí dne bylo převzetí finančího daru od firmy Sodexo Pass a.s. Dar ve výši 25.389 kč přijeli zařízení předat regionální manažer Libor Vranka a manažer pro veřejnou správu Vít Jásek. Za tento dar zařízení vybudovalo ohradu a salaš pro chov ovcí a houpačky a pískoviště pro děti návštěvníků i děti z obce Břevnice.
Ohradu a houpačky zhotovili pracovníci lesní čety Fokusu Vysočina, salaš zhotovil Vladimír Prchal z Údolí, veškeré dřevo na ohradu daroval Zdeněk Sommer z Kojetína, ovečky na spásání zahrady zapůjčil chovatel Martin Sedláček z Krát u Olešné.
Za pomoci všech těchto sponzorů se nám podařilo vytvořit na zahradě opravdu krásné prostředí pro naše klienty a kontakt s živou přírodou pro ně bude jistě příjemný a zajímavý.
Den otevřených dveří proběhl v příjemné atmosféře, občerstvení bylo výborné, k poslechu hrála hudba p. Vajo a spol., takže naši klienti i návštěvníci byli spokojeni.
Všem sponzorům za jejich přízeň velmi děkujeme.

Pohoštění v altánku
Koutek pro děti
Pohoda na zahradě


Převzetí nové budovy se pozdrží asi o jeden rok

Datum konání: 18.7.2011

Náš domov pro seniory měl koncem roku převzít a zahájit provoz v budově tzv. "staré chirurgie" - pavilon "A" v areálu havlíčkobrodské nemocnice. V této budově dočasně sídlí Domov důchodců Ždírec, jehož objekt ve Ždírci u Jihlavy prochází náročnou rekonstrukcí.
Podle informací, které máme v současné době k dispozici, se však přestěhování Domova důchodců Ždírec z pavilonu "A" nejméně o rok odloží. Naše organizace proto v současné době nebude přijímat žádné nové pracovníky ani větší množství nových klientů. V provozu pokračujeme tak jako dosud, v budově U Panských 1452 a v Břevnici 54.

Další informace viz odrážka Volná pracovní místa.


Pozvánka na Den otevřených dveří v Břevnici

Datum konání: 27.7.2011

Srdečně zveme na 27. 7. 2011 od 13hod. do 17hod. všechny, kteří mají zájem se podívat do Domova pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Bude otevřeno pro všechny, kteří hledají dobré místo pro své blízké, pro odbornou veřejnost, pro zájemce o zaměstnání, pro zájemce o dobrovolnickou práci v domově, ale i pro rodiny s dětmi, protože je možné využít nové dětské hřiště a také krmit ovečky přímo v zahradě domova. Těšíme se na Vás a pod tímto textem je připravena pozvánka s programem.

Plakát na Den otevřených dveří


V domově v Břevnici se už pasou beránciMatěj a Šimon!

Datum konání: 15.6.2011


Dva beránci, pro které nám klienti Fokusu Vysočina postavili krásnou ohradu ve spodní části zahrady jsou novými obyvateli domova v Břevnici. Na tento okamžik jsme se moc těšili, protože doufáme, že kromě sečení trávy se postarají i o radost pro naše obyvatele. Už mají jména, a to Šimon a Matěj. Šimon je ten s tmavší hlavou a malým růžkem...
Stavbu ohrady a salaše pro beránky finančně podpořila firma SODEXO PASS. Salaš zhotovil pan Prchal z Údolí a dřevo na ohradu daroval pan Zdeněk Sommer, který má nad Břevnicí firmu na lesnickou činnost a pilařskou výrobu. Moc děkujeme.


Budky pro rorýseSnímek 653.jpg

Datum konání: 23.5.2011


Na základě podnětu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR budou v rámci zateplení objektu U Panských instalovány 3 nové čtyřkomorové budky pro ohrožené rorýse. Rorýs je čistotný, velmi příjemný společník a v posledních letech mu ubývají jeho přirozená hnízdiště. Pokusíme se proto přispět k jeho záchraně, protože bez jeho vzdušných honiček a veselého hvízdání by městské letní podvečery byly o poznání chudší!

 


Prezentace domova na StamicovýchP5190061.JPG slavnostech

Datum konání: 19.5.2011


V rámci Stamicových slavností proběhl dne 19. 5. 2011 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě klavírní koncert dua Goti, Ohishi, na kterém měl prezentaci také náš domov pro seniory. Připravili jsme pro návštěvníky koncertu informační tabule, brožurky, prezentaci na PC, výrobky klientů a malé občerstvení. Zájem návštěvníků byl veliký a pořadatelé koncertu naši prezentaci velmi pochválili, z čehož jsme měli velikou radost. Koncertu se zúčastnili i dva naši klienti, kteří mají zájem o vážnou hudbu a z koncertu byli nadšeni.

 


P1010006.JPG

Návštěva z Holandska

Datum konání: 6.5.2011


Dne 6. května navštívila náš domov delegace z partnerského města Brielle z Holandska. Spolu s nimi přišli i zástupci havlíčkobrodské radnice v čele s radním Tomášem Hermannem a místostarostou ing. Kuželkou. Holandští přátelé přinesli našim klientům skvělý dárek, tradiční holandskou hru zvanou "šoupanda", kterou si naši klienti již dříve vyzkoušeli při soutěžích na krajském úřadě. Chtěli jsme si jí nechat zhotovit od truhláře, ale ještěže jsme to nestihli. Máme nyní originální holandskou hru k dispozici na hale U Panských a již se těšíme na soutěže, které uspořádáme.

P1010012.JPG


Finanční dar společnosti SODEXO PASS

Datum konání: 30.3.2011

Tento týden kontaktovala naši organizaci firma Sodexo Pass a.s. s tím, že poskytne našemu zařízení v rámci programu "STOP Hunger - pomoc stáří" finanční dar na "zlepšení kvality každodenního života" našich klientů. Po konzultaci s odpovědným pracovníkem společnosti bude dar zřejmě využit na úpravu zahrady v zařízení v Břevnici, přípravu pro chov dvou oveček, které se v létě budou starat jak o "posečení" zahrady, tak o náplň volného času seniorů. My bychom ještě navíc ve spolupráci s obcí Břevnice rádi současně vytvořili na této zahradě dětský koutek pro malé obyvatele obce a jejich maminky a pro děti našich návštěvníků. Za všechny naše klienty moc děkujeme.


Cena KŘESADLO pro naší dobrovolniciMíla Štiková při slavnostním předávání Křesadla

Datum konání: 11.3.2011


Paní Míla Štiková, která dojíždí od října 2010 pravidelně do Domova se zvláštním režimem v Břevnici, získala 25. 2. 2011 cenu pro dobrovolníky v regionu Hlinsko. Na tuto cenu ji nomival náš domov a Domov seniorů Drachtinka Hlinsko, kam paní Štiková jako dobrovolnice také dochází.

 

 


Volné pracovní místo

Datum konání: 16.2.2011

Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru - viz odrážka volná pracovní místa


Volné pracovní místo

Datum konání: 20.10.2010

Přijmeme sociálního pracovníka pro volnočasové aktivity a individuální plánování - podrobněji viz odrážka volná pracovní místa


Den otevřených dveří v Břevnici

Datum konání: 6.10.2010

V rámci týdne sociálních služeb zveme na návštěvu všechny přátele, známé, zájemce o umístění v době od 9.00 do 15.00 hod. Přijďte se podívat na dokončenou půdní vestavbu.


Den otevřených dveří U Panských

Datum konání: 5.10.2010

V rámci týdne sociálních služeb se u nás uskuteční den otevřených dveří v době od 9.00 do 15.00 hod. Srdečně zveme všechny zájemce na návštěvu


Cena pro dobrovolníky - KřesadloPan Zabystrzan přebírá 16. 2. 2010 cenu Křesadlo

Datum konání: 16.2.2010


Náš dobrovolník Pavel Zabystrzan dostal za svou dlouholetou práci u nás v domově cenu Křesadlo. Je to "cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci". Pan Zabystrzan chodí jako dobrovolník do našeho zařízení již téměř pět let, má zde skupinu přátel, se kterými tráví volný čas, hrají různé společenské hry, povídají si, chodí na procházky. Pan Zabystrzan také často přivádí do našeho zařízení svého čtyřnohého kamaráda, který naše klienty vždy potěší. Nechcete se přidat?


"Mexická - prasečí" chřipka

Datum konání: 19.11.2009

Nikdo z našich klientů ani zaměstnanců zatím neonemocněl "prasečí" chřipkou, resp. u nikoho nebyla diagnostikována. Zaměstnanci i většina klientů byli navíc očkováni na běžnou chřipku.
Vzhledem k současné situaci však doporučujeme všem návštěvám, aby v případě, že se sami necítí dobře, či se u nich vyskytují příznaky chřipkového onemocnění, zvážili nutnost návštěvy v našich zařízeních. Rádi bychom tak zamezili přenosu respiračních onemocnění mezi naše klienty.
V případě nutnosti se dohodněte se zdravotní sestrou ve službě a použijte ochranné prostředky proti přenosu infekce (roušky). Děkujeme.


Den otevřených dveří

Datum konání: 7.10.2009

V rámci týdne sociálních věcí proběhne dne 7. 10. 2009 v zařízení den otevřených dveří od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Všechny srdečně zveme na návštěvu našeho zařízení jak U Panských v Havlíčkově Brodě, tak v Břevnici 54.


Týden sociálních služeb 5. 10. - 11. 10. 2009

Domov pro seniory připravil v rámci týdne sociálních služeb několik akcí:
v pondělí 5. 10. daruje firma Sodexo klientům domova ovocné saláty v akci nazvané "Salátová smršť"
v úterý 6. 10. se klienti domova zúčastní akce Srdce na dlani na Krajském úřadě kraje vysočina
ve středu 7. 10. proběhne v zařízení den otevřených dveří
ve čtvrtek 8. 10. proběhne pro klienty program "Hašlerovy písničky"


Dar LČR, s.p.

Organizace obdržela v roce 2008 prostřednictvím obce Břevnice dar od Lesů České republiky s.p. ve výši 80 tisíc Kč, za který pořídila polohovací křesla Linet a zástěny mezi lůžka zajišťující větší soukromí klientů.
Děkujeme


110. výročí založení organizace

Organizace v letošním roce oslavila již 110. výročí založení. Oslava proběhla dne 24. 9. 2008, v zařízení vystoupili žáci tanečního a hudebního oboru Soukromé základní umělecké školy Nuselská HB a k tanci a poslechu hrálo celé odpoledne duo Vajo a Marek. Občerstvení zajistili studenti Obchodní akademie HB a kromě toho jsme opékali selátko. Oslava se vydařila a všem, kdo při tom pomáhali, patří velký dík.


1 x měsíčně

1 x měsíčně vystoupení žáků základních uměleckých škol, maminek a dětí z mateřského klubu Zvoneček, přednášky, divadelní vystoupení apod.


Každý týden

Každý týden setkání seniorů s pracovním terapeutem zaměřená na ruční práce, malování, hraní společenských her apod.


1 x 14 dní

1 x 14 dní v pondělí odpoledne se koná cannisterapie (terapie, při které se využívá blahodárného působení psa na člověka).


DD Břevnice

Každý týden ve středu od 15:30 do 16:30 se koná římskokatolická mše, každé první pondělí v měsíci se koná bohoslužba Československé církve husitské, možnost bohoslužeb i pro veřejnost.


DD U Panských

Pondělní dopoledne a sobotní dopoledne 1 x za 14 dní se konají pravidelná setkání s duchovními (bohoslužby, povídání).