Převzetí Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populaceV rámci 3. ročníku Fóra rodinné politiky, které letos Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo v prostorách Univerzity Pardubice, byly předány Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.

V kategorii „kolektiv či projekt“ cenu získali naši zaměstnanci z pracoviště Břevnice.

Touto cenou Rada vlády pro seniory a stárnutí populace každoročně oceňuje osobnosti, organizace a dalším subjekty za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří. V letošním roce, vzhledem k nové zkušenosti s epidemií COVID-19, Rada považovala za důležité ocenit zejména ty, kteří pomáhali seniorům v tomto nelehkém období.

Ocenění  v kategorii „kolektiv či projekt“ získali naši zaměstnanci z pracoviště Břevnice, kteří museli čelit nákaze Covid 19 přímo v zařízení. Je třeba vyzdvihnout velmi lidský a obětavý přístup všech členů kolektivu, kdy se dokázali ve vysoce obtížných podmínkách s nasazením vlastního života a zdraví postarat o nemocné klienty, kteří ve většině případů díky výborné péči nemuseli být hospitalizováni a také se z onemocnění postupně zotavili.

Ocenění jsme převzali z rukou náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí paní Jentschke Stöcklové za přítomnosti náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí pana Pavla Fraňka.

Cena.jpg


Poskytujeme vám na našich stránkách dostatek informací?
a) Ano, informací je dostatek
  
 417
b) Průměrně
  
 249
c) Ne, informací je nedostatek
  
 278

Vyhledat v textu

29. 9. Michal

Zítra: Jeroným