Události Břevnice


Domov v Břevnici slaví 35 let

Datum konání: 21. 10. 2018

Začátkem listopadu uběhne 35 let od toho, kdy se původně břevnická obecní škola přestavěla na zařízení sociálních služeb pro seniory. A protože se taková velká událost neobejde bez pořádné oslavy, sešli jsme se v jednom z nejteplejších, ale i největrnějších říjnových dnů s našimi obyvateli a jejich rodinami, abychom se v tomto duchu pobavili a zavzpomínali. 

26.JPG 27.JPG
28.jpg 31.JPG
Vystoupení folklorního souboru Kalamajka nám udělalo radost a dodalo našemu setkání slavnostní ráz.
30.JPG 32.JPG
Potěšilo nás, že návštěvníky neodradil silný vítr a strávili s námi celé nedělní odpoledne.
25.jpg 29.JPG
34.jpg 36.JPG
Odpolednem nás provázel i klaun, který svými kousky rozesmál nejen děti.
41.JPG 49.JPG
48.jpg

Vážíme si toho, že naše pozvání přijaly celé rodiny našich obyvatel, které s námi toto výročí oslavily. 

37.JPG

55.jpg

33.JPG 44.jpg
Z kronik se mohli návštěvníci dozvědět, že zařízení bylo původně oddělení domova důchodců v Rozsochatci a bylo určeno pro 25 nejsamostatnějších seniorů. V průběhu let ho převzal Domov pro seniory Havlíčkův Brod, došlo k stavebním úpravám i ke změně složení obyvatel a s tím i k navyšování počtu personálu. Dnes zde ve vesnickém prostředí žijí senioři s demencí, kteří potřebují velkou míru péče a pomoci.
40.JPG 39.JPG
53.JPG 52.JPG
Bohaté občerstvení bylo připraveno pro každého návštěvníka. Výborné buchty a koláče napekly naše sestřičky a pečovatelky. Krásné zdobené perníčky, na památku pro každého příchozího, připravila jedna rodina naší obyvatelky. Čepovalo se pivo, grilovalo maso, zkrátka oslava, jak má být... 54a.jpg
56.jpg 47.JPG
51.jpg 35.jpg
50.jpg 46.jpg

K posezení nám až do pozdního odpoledne vyhrávali harmonikáři, žádný div, že se nikomu nechtělo domů... 

Děkujeme všem, kteří s námi oslavili toto výročí a kteří nám s důvěrou svěřili do péče své blízké. Těšíme se zase někdy na podobné přátelské setkání u nás v Břevnici.A přišel podzim...

Datum konání: 19. 10. 2018

Zahradu nám zbarvil podzim a na nás opět čekají úklidové práce a zazimování zahrady. S podzimními pracemi nám i tento rok pomohli dobrovolníci z Fokusu a z dobrovolnického centra. Uklidili nám vysoké truhlíky, které v létě přinesly spoustu úrody, pomohli nám se záhonky, společně jsme shrabali listí. Pustili se dokonce i do opravy ohrady na ovce, která má již svá nejlepší léta za sebou. Moc děkujeme za pomoc a těšíme se na to, až se nám zahrada po zimě znovu probudí.

16.JPG 15.JPG
17.JPG 20.jpg
21.JPG 18.JPG
19.JPG 22.JPG
24.JPG 23.jpg


Ukázky dravců

Datum konání: 8. 10. 2018

Opět nás po roce navštívili dravci a my se zase něco dozvěděli o jejich životě a soužití s člověkem. Víte například, že se výr velký dožívá 100 let?

13.jpg 12.jpg
11.jpg 14.jpg


Sušíme houby

Datum konání: 12. 9. 2018

Po suchém létě přišlo i suché září, ale přesto jsme v lesích nějaké ty houby našli. Alespoň nám na tom stále letním sluníčku rychleji uschnou. 

9.JPG 10.JPG
7.JPG 8.JPG


Rozloučení s prázdninami

Datum konání: 31. 8. 2018

Slunečné prázdniny utekly jako voda a my jsme se s nimi rozloučili opékáním vuřtů. V krásném odpoledni nám zahrál pan harmonikář a společnost nám dělali pozvaní dobrovolníci i obyvatelé z Domova pro seniory Husova. Byla to krásná tečka za krásnými letními dny.

1.JPG 3.JPG
5.JPG 6.JPG
2.JPG 4.JPG


Výlet do Pelestrova

Datum konání: 25. 7. 2018

Udělali jsme si letní výlet do Pelestrova, kde jsme si pochutnali na palačinkách a kávě ve výborné restauraci. Rádi jsme se prošli a prohlédli si místní hospodářství a pastvinu.

a.JPG d.JPG
c.JPG f.JPG
b.jpg e.JPG


Výlet do ZOO

Datum konání: 21. 8. 2018

Na konci léta nás čekal výlet do ZOO Jihlava. Při příchodu nás přivítaly surikaty a dále jsme se potěšili pohledem na žirafy, šelmy nebo opice. Pochutnali jsme si na výborné zmrzlině a poseděli při letových ukázkách sov a dravců. Počasí nám přálo a domů jsme se vraceli spokojeni a příjemně unaveni.

zoo1.JPG zoo4.JPG
zoo18.JPG zoo3.JPG
zoo2.jpg zoo5.JPG
zoo6.JPG zoo9.JPG
zoo10.JPG zoo11.jpg
zoo13.JPG zoo14.JPG
zoo17.jpg zoo19.JPG
zoo16.JPG zoo20.JPG

 Dudy pod lipami

Datum konání: 25. 7. 2018

Příjemným zpestřením letních dnů bylo také vystoupení paní Křížové s hrou na dudy, které jsme si vychutnali ve stínu našich lip. Nejen že jsme se zaposlouchali do krásné hudby a zpěvu, ale také jsme si prohlédli neobvyklý nástroj.

37.JPG 39.JPG
35.JPG 36.JPG
33.JPG 34.JPG
38.JPG 40.JPG
41.JPG 42.JPG


Vyprávění o Compostele

Datum konání: 11. 7. 2018

32.jpg  Každou středu se pravidelně setkáváme na       "čaji o druhé", při kterém vždy rádi přivítáme  nějakou návštěvu s tématem. Tentokrát nás navštívila paní ředitelka a povyprávěla nám o své pouti do nejznámějšího poutního místa Santiaga de Compostely.Zahrada v létě

Datum konání: 9. 7. 2018

Léto jsme si užívali plnými doušky, zahrada nám přináší hodně radosti, ale zároveň nás čeká i dost práce – pečeme ovocné koláče, nakládáme zeleninu a také se pilně věnujeme sběru bylin pro zimní bylinné směsi. Na zahradě nám také stojí nový včelí úl – ale bez včeliček.

28.JPG

27.jpg 29.JPG
30.JPG 31.JPG